Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Inlichtingen betreffende de dienstuitgever

C6, SAS met een kapitaal van 61.294.000€ Zetel : C6 – 38 rue de Seine – 94400 Vitry-sur-Seine (France) Ingeschreven bij het handelsregister van Parijs onder nummer RCS: Créteil n°519 037147 BTW nummer: FR 38 519 037 147 Tél : 070 300 42 (maximum 0,30€/min, vaste lijn, vanaf maandag tot zaterdag, tussen 8u30 en 20u00). Directeur van publicatie: Philippe Bousquet CNIL aangifte : n°1593987

Inlichtingen betreffende de hoster ouibus.com)

Claranet, 18-20 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Intellectuele eigendom

De Website www.ouibus.com evenals alle illustraties, beelden, teksten, bewegende beelden (met of zonder geluid), logos en merken die op deze website worden voortgebracht worden krachtens de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom beschermd en zijn naargelang het geval, onze volle en gehele eigendom of van onze partners. In dit kader, elke download, reproductie, uitbeelding, aanpassingen, vertalingen en/of gedeeltelijke of gehele wijzigingen, of transfer op een andere site of op elke andere drager is strikt verboden.

Het gebruik van de website www.ouibus.com is uitsluitend bestemd voor personele doeleinden. Geen enig ander commercieel gebruik van deze Site of de inhoud ervan, even gedeeltelijk, (gecodeerd of niet) zal worden uitgevoerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de C6.

Onze website maakt gebruik van Cookies. Door deze Cookies te aanvaarden kunnen wij onze service optimaliseren en er voor zorgen dat je de juiste informatie & advertenties toegestuurd krijgt. Cookiebeleid

Plaats een rit