Privacybeleid

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Cookiebeleid

Ingangsdatum: 17 oktober 2023

1. Algemeen

Comuto SA (met maatschappelijke zetel te 84, avenue de la République, 75011 Paris, Frankrijk) (‘BlaBlaCar‘, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’), dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en in acht te nemen. Dit beleid (de ‘Privacybeleid’) heeft tot doel u in te lichten over hoe wij de gegevens die u ons mogelijk verstrekt via ons platform (het “Platform”) dat toegankelijk is via de website www.blablacar.nl of onze mobiele applicaties (het ‘Platform’) verzamelen, gebruiken en bekendmaken.

Dit Privacybeleid vormt (samen met onze Algemene Voorwaarden, alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen en ons Cookiebeleid) de basis voor onze verwerking van alle persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt. Lees deze verklaring aandachtig, zodat u een goed inzicht hebt in de principes en praktijken die wij met betrekking tot uw persoonsgegevens hanteren en hoe wij ermee zullen omgaan.

2. Welke informatie verzamelen we over u en hoelang bewaren we ze?

We kunnen over u de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. Informatie die u ons verstrekt

U kunt ons informatie verstrekken, inclusief informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd (‘Persoonsgegevens’), wanneer u ons Platform gebruikt, wanneer u op de Platformen formulieren invult (zoals het inschrijvingsformulier), wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden, promoties of enquêtes, wanneer u met ons contact hebt via telefoon, e-mail of een ander kanaal, en wanneer u een probleem met betrekking tot het gebruik van ons Platform meldt.

De informatie die u ons verstrekt kan onder meer bestaan uit:

2.1.1. Verplichte informatie die vereist is om in te schrijven op de diensten die wij via ons Platform aanbieden of om toegang te krijgen tot andere diensten die wij verlenen, waaronder uw naam, e-mailadres, geboortedatum, en een wachtwoord. Al die velden zijn verplicht om een account aan te maken op ons Platform. Daarnaast is uw telefoonnummer verplicht om carpoolingreizen te publiceren of te boeken. Voor het boeken van busticket zijn uw e-mailadres en passagierinformatie ook verplicht. BlaBlaCar kan u de via ons Platform aangeboden diensten niet verlenen indien de vereiste informatie niet wordt verstrekt of u zult zich in dat geval niet kunnen inschrijven voor een gebruikersaccount voor ons Platform.

2.1.2. Een foto.

2.1.3. Een postadres.

2.1.4. Details over uw auto’s.

2.1.5. Een beknopte beschrijving van uzelf uw gender indien u deze informatie wilt verstrekken;

2.1.6. Een archief van alle correspondentie tussen u en BlaBlaCar; wij kunnen de telefoongesprekken tussen u en BlaBlaCar opnemen en/of beluisteren (bijvoorbeeld met de agenten van onze Community Relations-dienst). Wij bieden u de mogelijkheid om u bij het begin van het gesprek tegen die verwerking te verzetten.

2.1.7. Een archief van alle boekingen die u hebt gemaakt of rit publicaties die u hebt geplaatst met of via ons Platform.

2.1.8. Details over boekhoudkundige of financiële transacties, zowel transacties die via ons Platform worden uitgevoerd als andere transacties. Het kan onder meer gaan om informatie zoals uw betaalkaart of bankrekeninggegevens en details over trajecten of deeltrajecten die u hebt geboekt of aangeboden via onze Platformen. Deze informatie kan uw reisvoorkeuren omvatten.

2.1.9. Details over uw bezoeken aan ons Platform en de informatiebronnen die u raadpleegt.

2.1.10. Uw antwoorden op enquêtes of vragenlijsten, zoals uw beoordeling van de trajecten die u aflegde via ons Platform. Dergelijke informatie kan worden gebruikt voor analysedoeleinden en om inzicht te verwerven in de gebruikers.

2.1.11. Informatie die we van u kunnen vereisen wanneer u een probleem met ons Platform of onze dienst meldt, zoals het onderwerp van uw verzoek om ondersteuning.

2.1.12. Locatie-informatie zodat we uw zoekopdrachten voor ritten in uw buurt goed kunnen verwerken of de publicatie van uw reis kunnen ondersteunen.

2.1.13. Een kopie van uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en alle andere gelijkaardige documenten als u ermee hebt ingestemd ze aan ons te verstrekken in het kader van een Geverifieerd Profiel.

2.2. Informatie die we automatisch verzamelen

2.2.1. Als u zich inschrijft door middel van authenticatie via sociale media, zal BlaBlaCar een aantal Persoonsgegevens (zoals uw voornaam, naam, foto en e-mail) uit uw socialemedia-account raadplegen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van die socialemediaplatformen. We kunnen ook enkele van uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van functies van externe sociale media, zoals ‘Vind ik leuk’-functies.

2.2.2. Bij elk bezoek dat u aan ons Platform brengt kunnen wij, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u bent verbonden wanneer u van onze diensten gebruikmaakt. Het kan onder meer gaan om uw IP-adres, aanmeldinformatie, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, informatie over uw bezoek met inbegrip van de gevolgde URL’s naar, de verschillende pagina’s van ons Platform, producten die u bekeek of zocht, downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, de reclame-identificator op uw toestel, de interactie met een pagina en elk telefoonnummer dat u gebruikt om contact met ons op te nemen. We verzamelen deze informatie met behulp van diverse technologieën, waaronder cookies (meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid).

2.2.3. We verzamelen ook globale informatie over uw activiteiten op ons Platform (zoals hoeveel trajecten u aanbood, hoe vaak u berichten beantwoordde enz.). Dergelijke informatie kan worden gepubliceerd op uw publieke profiel indien u er een hebt.

2.2.4 Tot slot verzamelen we informatie over u van onze verzekeringspartners of tussenpersoon in verband met uw aanvraag om in aanmerking te komen voor de verzekeringsprogramma’s of uw inschrijving op de voorgestelde verzekeringscontracten wanneer wij optreden als verzekeringsvertegenwoordiger.

2.3. Bewaring van gegevens

2.3.1. Uitgezonderd de categorieën van Persoonsgegevens die worden vermeld in artikelen 2.3.2 en 2.3.3 hierna, worden uw Persoonsgegevens gearchiveerd na de volgende retentieperiode:

 • 5 jaar nadat u ons Platform voor het laatst gebruikte, indien u uw account niet afsloot;
 • 30 dagen nadat uw account is afgesloten, tenzij u een negatieve beoordeling of melding kreeg – in dat geval worden uw gevens bewaard gedurende 2 jaar nadat uw account is afgesloten.

2.3.2. De volgende categorieën van Persoonsgegevens kunnen gedurende een andere termijn worden bewaard:

 • financiële gegevens (bv. betalingen, terugbetalingen enz.) worden bewaard gedurende de termijn die de geldende fiscale wetgeving en boekhoudregels voorschrijven (bijvoorbeeld de boekhouddocumenten die tot 10 jaar worden bewaard);
 • alle door de gebruiker aangemaakte inhoud (zoals commentaren, feedback en beoordelingen) wordt anoniem gemaakt, voor de periodes die onder 2.3.1 worden vermeld, maar blijft beschikbaar op ons Platform;
 • Loggegevens worden bewaard tot 12 maanden na de datum waarop ze zijn verzameld;
 • De telefoongesprekken met onze Community Relations dienst worden maximaal 1 maand bewaard en de analysedocumenten (zoals het tijdstip en de duur van het gesprek) worden maximaal 1 jaar bewaard.

2.3.3. Indien uw account wordt opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 2 of 10 jaar, afhankelijk van de ernst van de inbreuk, om te beletten dat u de regels die op ons Platform van toepassing zijn kunt omzeilen.

2.3.4. We kunnen sommige van uw Persoonsgegevens voor een periode van niet meer dan vijf (5) jaar bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om mogelijke geschillen te beheren.

3. Wat doen we met de informatie die we over u verzamelen?

We gebruiken de informatie die we verzamelen:

DOELEINDEN WETTELIJKE BASIS

3.1. om onze verplichtingen in het kader van overeenkomsten die u met ons aangaat of die u met onze bedrijfspartners aangaat, na te komen en u de informatie en diensten te leveren waar u ons om verzocht;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.

3.2. om u informatie over onze diensten te sturen via e-mail en/of sms en/of andere communicatiekanalen (zoals de bevestiging van uw boeking);

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse verplichtingen of gebeurt met uw instemming.

3.3. om betalingen van u te innen of de betalingen die we namens u innen aan u over te maken;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.
3.4. om u in staat te stellen uw betaalkaartgegevens op te slaan voor toekomstige transacties op het Platform; 

 

Deze verwerking gebeurt met uw instemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door uw gegevens uit uw profiel te verwijderen of door contact op te nemen met onze Community Relations.

3.5. om u in staat te stellen uw gebruikersprofiel op ons Platform te personaliseren;

Deze verwerking gebeurt met uw instemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door uw gegevens uit uw profiel te verwijderen of door contact op te nemen met onze Community Relations.

3.6. om u in staat te stellen te communiceren en te overleggen met andere leden of met busmaatschappijen op het Platform over onze diensten of over de trajecten die u doet of zult doen met andere leden en/of dergelijke trajecten te organiseren;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.

3.7. om u toegang te geven tot en u in staat te stellen te communiceren met onze Community Relations dienst;

Deze verwerking (i) is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) is noodzakelijk voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

3.8. om onze Community Relation service te verbeteren en onze agenten op te leiden via de opname van uw telefoongesprekken met ons;

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang (om u een hoogwaardige klantenservice te bieden/om onze klantenservice te verbeteren). U kunt bij elk contact bezwaar maken tegen deze verwerking.

3.9. om de naleving te garanderen van (i) het toepasselijke recht, (ii) onze Algemene Voorwaarden en (iii) ons Privacybeleid. Indien u inbreuken tegen die regels begaat en wij uw gedrag ongepast achten, kunnen wij uw account op ons Platform opschorten; Voor deze doeleinden kunnen wij technologieën gebruiken om uw gebruik van het Platform automatisch te analyseren, met inbegrip van de inhoud van uw publicaties, om elk gedrag op te sporen dat een inbreuk van uw kant kan vormen;

Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) op basis van ons legitiem belang (om omzeiling van de regels die van kracht zijn op ons Platform te voorkomen), in welk geval u het recht hebt om bezwaar te maken,) is gebaseerd op uw instemming of (iii) voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

3.10. om u, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, de marketingmaterialen en informatie te bezorgen die nodig zijn om de dienstverlening of het boekingsproces te faciliteren en u suggesties en aanbevelingen te geven over goederen of diensten die verband houden met onze diensten en u kunnen interesseren. We gebruiken uw gegevens ook om u gericht onze advertenties op socialemediaplatformen of externe websites te tonen of om uitsluitingslijsten voor reclameboodschappen te maken. Meer informatie over hoe die functies werken en welke gegevens wij over u verkrijgen, vindt u in de desbetreffende rubrieken van de externe socialemediaplatformen of websites;

Deze verwerking is (i) gebaseerd op uw instemming  waar dit bij wet wordt vereist of ons rechtmatige belang (i.c. om u nuttige informatie te bieden). U kunt uw instemming voor commerciële prospectie op elk gewenst moment intrekken door uw voorkeuren in uw profiel aan te passen, op de afmeldlink klikken die in elk van onze berichten staat of door contact op te nemen met onze dienst Community Relations; of (ii) ons gerechtvaardigd belang (u relevante advertenties aanbieden); in dit geval hebt u het recht om bezwaar te maken.Voor meer informatie ga naar Artikel 6 – Gerichte advertenties en onze communicatie per e-mail en/of sms

3.11. om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze diensten;

Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of (iii) voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
3.12. om de informatie te controleren in uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of andere identiteitsdocumenten die wij van u kunnen ontvangen wanneer u zich inschrijft of op enig ander moment wanneer u ons Platform gebruikt; Deze verwerking (i) is gebaseerd op uw instemming, in het kader van het behalen van een badge voor Geverifieerd Profiel (in dit geval kunt u uw instemming intrekken door contact op te nemen met onze Community Relations dienst, (ii) wordt uitgevoerd voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of (iii) wordt uitgevoerd voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
3.13. om ons Platform te beheren en voor interne activiteiten, zoals probleemoplossing, analyse van gegevens, testen, onderzoek, analyse en enquêtes; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. om de veiligheid van ons Platform te garanderen en de functies ervan te verbeteren).
3.14.    om ons Platform te verbeteren en te garanderen dat de inhoud ervan op de doeltreffendste manier wordt weergegeven voor u en uw apparaat; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. om u nuttige inhoud te tonen).
3.15.  om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u dat verkiest, zoals het zoeken naar rittentrajecten in uw omgeving volgens uw locatie; of reizen publiceren op basis van uw locatie; Deze verwerking is (i) noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen of (ii) gebaseerd op uw instemming waar dit bij wet wordt vereist. In dit geval kunt u uw instemming intrekken door de toegangsrechten direct in het besturingssysteem van uw telefoon uit te schakelen.
3.16.    in het kader van onze inspanningen om ons Platform veilig te houden; en Deze verwerking (i) is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. het bestrijden van fraude en veiligheid van onze Platforms garanderen), (ii) wordt uitgevoerd voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of (iii) wordt uitgevoerd voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
3.17.    om de doeltreffendheid te meten of begrijpen van de advertenties die we u en anderen tonen en om u relevante advertenties te tonen.

Deze verwerking is gebaseerd op (i) ons rechtmatig belang (i.c. de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes meten en optimaliseren) of (ii) uw instemming waar dit bij wet wordt vereist. In dit geval kunt u uw instemming intrekken door de toegangsrechten direct in het besturingssysteem van uw telefoon uit te schakelen.(U kunt uw cookie-instellingen te alle tijde wijzigen. U kunt de instellingen aanpassen via de cookie-instellingen in de voettekst van de pagina of in uw BlaBlaCar-accountinstellingen.)

4. Wie ontvangt de informatie die we over u verzamelen en voor welke doeleinden?

4.1. Wanneer u onze diensten gebruikt, wordt bepaalde informatie over u gedeeld met de leden van onze communities of met busmaatschappijen op ons Platform, op uw publieke profiel of tijdens het boekingsproces (zo geven we uw telefoonnummer aan de leden met wie u een traject zult delen om de organisatie van uw carpoolrit te ondersteunen, uw leeftijd wordt getoond op uw publieke profiel om een sterk gevoel van vertrouwen te onderhouden onder onze leden).

4.2. We kunnen informatie over u, inclusief uw Persoonsgegevens, ontvangen en verzenden naar andere entiteiten en ondernemingen verbonden aan BlaBlaCar, voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

4.3. We werken ook nauw samen met externe partijen die uw Persoonsgegevens kunnen ontvangen, zoals:

 • onze zakelijke partners die socialemediaplatformen exploiteren en u koppelingsdiensten kunnen aanbieden, zoals het koppelen van de informatie in uw BlaBlaCar profiel op hun socialemediaplatformen aan ons Platform;
 • onze zakelijke partners die op ons Platform reclame kunnen maken voor hun diensten, waarvan u kunt beslissen erop in te schrijven. Deze diensten zijn onder meer verzekeringsdiensten, bankdiensten, huurdiensten enz.
 • onze zakelijke partners die op hun websites reclame kunnen maken voor hun diensten;
 • onze onderaannemers met inbegrip van technische, betalings-, identiteitscontrole- en besteldiensten of leveranciers van analyses.

4.4. We maken geen informatie die u ons verstrekt, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, bekend aan dergelijke externe partijen vermeld in punt 4.3 behoudens in volgende situaties:

4.4.1. Wanneer het noodzakelijk is om een beroep te doen op een externe dienstverlener om onze diensten te faciliteren of uit te breiden (zoals in het kader van betalingen op ons Platform).

4.4.2. In het kader van het boekingsproces en om de gevraagde diensten te leveren, kan informatie zoals uw naam, foto, mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres, worden getoond op het Platform en/of doorgegeven aan een ander lid.

4.4.3. In het kader van ons beoordelingssysteem worden de beoordelingen die u schrijft gepubliceerd op het Platform en zijn de beoordelingen, met inbegrip van uw afgekorte naam en foto, zichtbaar voor alle bezoekers van het Platformen.

4.4.4. Wij maken gebruik van leveranciers van analyses en zoekmachines om ons te helps ons Platform te verbeteren en te optimaliseren.

4.4.5. Op uw uitdrukkelijke verzoek (bv. wanneer u gebruikmaakt van authenticatie via sociale media), u zich registreert voor een dienst aangeboden door een van onze partners, u verzoekt tot deelname aan een aanbieding of een interessante actie van een van onze partners).

4.4.6. Wij kunnen delen van ons Platform (met inbegrip van de ritten die u hebt geplaatst) verspreiden voor weergave op websites van onze zakelijke partners via API of widgets – in dat geval kan informatie uit uw publieke profiel op die websites worden getoond.

4.4.7. BIndien het daar wettelijk toe verplicht is of we oprecht geloven dat het redelijkerwijs noodzakelijk is (i) om te reageren op vorderingen die worden ingeleid tegen BlaBlaCar, (ii) om een rechterlijke beslissing na te leven, (iii) om overeenkomsten met onze klanten af te dwingen, zoals onze Algemene Voorwaarden of onze Privacybeleid, (iv) in noodsituaties waarbij er gevaar is voor de volksgezondheid of risico op overlijden of lichamelijk letsel van personen, (v) in het kader van een onderzoek of (vi) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van BlaBlaCar, zijn leden of anderen te vrijwaren.

4.4.8. Wanneer wij activiteiten of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw Persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van dergelijke activiteiten of activa.

4.4.9. Wanneer BlaBlaCar, een deel van of al zijn activa worden overgenomen door een externe partij, in welk geval de Persoonsgegevens die het over zijn leden bezit deel zullen uitmaken van de overgedragen activa.

4.5. In overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, (in dit geval kunt u uw instemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met onze Community Relations dienst), kunnen wij informatie over u combineren, met inbegrip van uw Persoonsgegevens en cookie-informatie die wij verzenden naar en ontvangen van onze zakelijke partners. Wij kunnen die informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hiervoor omschreven doeleinden.

4.6. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, indien u beslist om uw informatie, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, met ons te delen via de koppelingsdiensten van onze zakelijke partners, behalve dit Privacybeleid ook het privacybeleid en/of het privacybeleid van onze zakelijke partners op u van toepassing kunnen zijn. Wij hebben geen zeggenschap over de mogelijke verzameling en/of verwerking van uw informatie door onze zakelijke partners op hun eigen platformen.

5. Hoe gebruiken en modereren wij uw berichten?

5.1. Wij kunnen de berichten die u uitwisselt met andere leden van onze community via ons Platform lezen met het oog op preventie van oplichting, verbetering van de dienstverlening, klantenondersteuning en uitvoering van de overeenkomsten die wij met onze leden zijn aangegaan (zoals onze Algemene Voorwaarden). Zo kunnen wij, om te voorkomen dat ons online boekingssysteem wordt omzeild, berichten die via ons Platform worden verzonden, scannen en analyseren om na te gaan of zij geen contactgegevens of verwijzingen naar andere websites bevatten en, indien van toepassing, kunnen berichten worden geblokkeerd of deels of volledig worden gefilterd.

5.2. We scannen of analyseren de berichten die u uitwisselt met andere leden van onze community nooit voor commerciële of reclamedoeleinden. We kunnen geautomatiseerde methodes toepassen om dergelijke berichten te modereren, maar hierover wordt geen automatische individuele besluitvorming uitgevoerd.

6. Gerichte advertenties en onze communicatie per e-mail en/of sms

In overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, kunnen wij de informatie die u ons op ons Platform verstrekt gebruiken voor elektronische directe marketingdoeleinden (zoals (i) om u onze nieuwsbrieven te bezorgen, (ii) uitnodigingen te ontvangen voor onze evenementen of andere communicatie waarvan wij menen dat ze u kan interesseren of (ii) om gerichte advertenties te tonen op socialemediaplatformen of externe websites) op basis van uw profiel en interesses.

Voor elektronische marketingcommunicatie: u kunt op elk ogenblik uw instemming intrekken door (i) uw voorkeuren te wijzigen in uw profiel, (ii) op de afmeldlink te klikken die we opnemen in elke communicatie of (iii) met ons contact op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 13 hierna.

Voor gerichte advertenties en inhoud:

 • op sociale media (zoals Facebook): u kunt zich hier op elk ogenblik tegen verzetten met behulp van de reclame-instellingen in uw sociale media-account of door contact met ons op te nemen in het kader van artikel 13 hieronder;
 • op externe websites: zie ons Cookiebeleid. om te vernemen hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

7. Wordt uw informatie overgedragen? Hoe en naar waar?

In principe bewaren we de Persoonsgegevens die we over u bezitten binnen de Europese Unie (“EU”). Echter, gezien bijvoorbeeld enkele van onze serviceproviders in landen buiten de Europese Unie zijn gebaseerd (“derde landen”), dragen we sommige van uw gegevens ook over naar derde landen. Deze omvatten mogelijk derde landen waarover de Europese Commissie geen besluit heeft genomen dat een dergelijk derde land een voldoende beschermingsniveau handhaaft. In dat geval verzekeren we dat de overdracht volgens de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd en dat de juiste beschermingsmaatregelen zijn getroffen (vooral standaard contractuele clausules, zoals uitgegeven door de Europese Commissie) om een adequate beschermingsniveau te garanderen inzake het privéleven en de fundamentele rechten van het individu.

Door een verzoek te sturen naar de groepsfunctionaris inzake gegevensbescherming ([email protected]), kunnen wij u details leveren betreffende dergelijke passende beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld, de standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn uitgegeven).

8. Welke rechten hebt u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

8.1. U hebt het recht een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen die in ons bezit is (uw recht voor toegang tot gegevens).

8.2. Voor het verwerken van activiteiten uitgevoerd op basis van uw instemming, kunt u op elk ogenblik uw instemming intrekken zoals beschreven in Artikel 3.    

8.3. U mag een verzoek indienen voor verwijdering van de persoonsgegevens of voor de correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens (u hebt het recht voor wissen en rectificatie). Let op dat we bepaalde informatie over u kunnen bewaren, zoals wordt vereist in de wetgeving of als we hiervoor een juridische basis hebben. Bijvoorbeeld, als wij van mening zijn dat u fraude heeft gepleegd of onze Algemene Voorwaarden heeft geschonden en wij willen voorkomen dat u de regels omzeilt die van toepassing zijn op onze community.

8.4. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken (i) tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doeleinde van directe marketing of (ii) tegen de verwerking van u persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (uw recht bezwaar te maken tegen verwerking). 

8.5. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (uw recht op beperking van verwerking). Let op dat dit alleen van toepassing is als (i) u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist en wij de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens verifiëren, (ii) u uw recht hebt gebruikt om bezwaar te maken en wij nog steeds, zoals door de toepasselijke wetgeving wordt voorzien, in beschouwing nemen dat onze gerechtvaardigde belangen voorrang hebben op uw gerechtvaardigde belangen of (iii) uw persoonsgegevens op een onwettelijke manier zijn verwerkt dat onze gerechtvaardigde belangen voorrang hebben op uw gerechtvaardigde belangen of (iv) we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar zij nog steeds noodzakelijk zijn voor u om een juridische claim in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8.6. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om Persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt gegeven in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door computer leesbare opmaak (uw recht op gegevensoverdraagbaarheid). 

8.7. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het vlak van gegevensbescherming of om genoegdoening te zoeken voor de rechtbank indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

8.8. U hebt ook het recht om richtlijnen op te stellen over wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden.

8.9. Neem contact op met de Groepsfunctionaris inzake gegevensbescherming (zie contactinformatie in punt 13) om uw rechten uit te oefenen.

 9. Cookies en gelijkaardige technologieën

Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

10. Vertrouwelijkheid van uw wachtwoord

Wanneer u een wachtwoord hebt gekozen dat u toegang verleent tot uw account op ons Platform, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

11. Links naar andere websites en sociale media

Ons Platform kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en verbonden ondernemingen. Indien u een link naar een van die websites volgt, wijzen wij u erop dat die websites hun eigen praktijken hanteren i.v.m. privacy en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun privacybeleid aanvaarden. Lees het privacybeleid van de websites in kwestie voor u er Persoonsgegevens aan verstrekt.

12. Wijzigingen aan onze Privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst aan ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gemeld. Wanneer gepast zullen wij u daar kennis van geven of om uw instemming verzoeken. Keer regelmatig terug naar deze pagina om op de hoogte te blijven van aanpassingen of wijzigingen aan ons Privacybeleid.

13. Functionaris inzake contact en gegevensbescherming

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of indien u enig verzoek heeft betreffende uw persoongegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: 

————– o ———————- o ————————-

Ingangsdatum: 19 december 2021

1. Algemeen

Comuto SA (met maatschappelijke zetel te 84, avenue de la République, 75011 Paris, Frankrijk) (‘BlaBlaCar‘, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’), dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en in acht te nemen. Dit beleid (het ‘Privacybeleid’) heeft tot doel u in te lichten over hoe wij de gegevens die u ons mogelijk verstrekt via ons platform (het ‘Platform’) dat toegankelijk is via de website blablacar.be of onze mobiele applicaties (het ‘Platformen’) verzamelen, gebruiken en bekendmaken.

Dit Privacybeleid vormt (samen met onze Algemene Voorwaarden, alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen en ons Cookiebeleid) de basis voor onze verwerking van alle persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt. Lees deze verklaring aandachtig, zodat u een goed inzicht hebt in de principes en praktijken die wij met betrekking tot uw persoonsgegevens hanteren en hoe wij ermee zullen omgaan.

2. Welke informatie verzamelen we over u en hoelang bewaren we ze?

We kunnen over u de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. Informatie die u ons verstrekt

u kunt ons informatie verstrekken, inclusief informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd (‘Persoonsgegevens’), wanneer u ons Platform gebruikt, wanneer u op de Platformen formulieren invult (zoals het inschrijvingsformulier), wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden, promoties of enquêtes, wanneer u met ons contact hebt via telefoon, e-mail of een ander kanaal, en wanneer u een probleem met betrekking tot het gebruik van ons Platform meldt.

De informatie die u ons verstrekt kan onder meer bestaan uit:

2.1.1. Verplichte informatie die vereist is om in te schrijven op de diensten die wij via ons Platform aanbieden of om toegang te krijgen tot andere diensten die wij verlenen, waaronder uw naam, e-mailadres, geboortedatum, en een wachtwoord indien u een account aanmaakt. Al die velden zijn verplicht. BlaBlaCar kan u de via ons Platform aangeboden diensten niet verlenen indien de vereiste informatie niet wordt verstrekt of indien van toepassing zult u zich bijgevolg niet kunnen inschrijven voor een gebruikersaccount voor ons Platform.

2.1.2. Een foto.

2.1.3. Een postadres.

2.1.4. Uw telefoonnummer.

2.1.5. Details over uw auto’s.

2.1.6. Een beknopte beschrijving van uzelf uw gender indien u deze informatie wilt verstrekken.

2.1.7. Een archief van alle correspondentie tussen u en BlaBlaCar; wij kunnen de telefoongesprekken tussen u en BlaBlaCar opnemen en/of beluisteren (bijvoorbeeld met de agenten van onze Community Relations-dienst). Wij bieden u de mogelijkheid om u bij het begin van het gesprek tegen die verwerking te verzetten.

2.1.8. Een archief van alle boekingen die u hebt gemaakt of trajectadvertenties die u hebt geplaatst met of via ons Platform.

2.1.9. Details over boekhoudkundige of financiële transacties, zowel transacties die via ons Platform worden uitgevoerd als andere transacties. Het kan onder meer gaan om informatie zoals uw betaalkaart of bankrekeninggegevens en details over trajecten of deeltrajecten die u hebt geboekt of aangeboden via ons Platform.

2.1.10. Details over uw bezoeken aan ons Platform en de informatiebronnen die u raadpleegt.

2.1.11. Uw antwoorden op enquêtes of vragenlijsten, zoals uw beoordeling van de trajecten die u aflegde via ons Platform. Dergelijke informatie kan worden gebruikt voor analysedoeleinden en om inzicht te verwerven in de gebruikers.

2.1.12. Informatie die we van u kunnen vereisen wanneer u een probleem met ons Platform of onze dienst meldt, zoals het onderwerp van uw verzoek om ondersteuning.

2.1.13. Locatie-informatie indien u ermee hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens verzamelen en verwerken zodat we uw zoekopdrachten voor ritten in uw buurt goed kunnen verwerken.

2.1.14. Een kopie van uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en alle andere gelijkaardige documenten waarvan u ermee hebt ingestemd ze aan ons te verstrekken.

2.2. Informatie die we automatisch verzamelen

2.2.1. Als u zich inschrijft door middel van authenticatie via sociale media, zal BlaBlaCar een aantal Persoonsgegevens (zoals uw voornaam, naam, foto en e-mail) uit uw socialemedia-account raadplegen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van die socialemediaplatformen. We kunnen ook enkele van uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van functies van externe sociale media, zoals ‘Vind ik leuk’-functies.

2.2.2.  Bij elk bezoek dat u aan ons Platform brengt kunnen wij, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u bent verbonden wanneer u van onze diensten gebruikmaakt. Het kan onder meer gaan om uw IP-adres, aanmeldinformatie, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, informatie over uw bezoek met inbegrip van de gevolgde URL’s naar de verschillende pagina’s van ons Platform, producten die u bekeek of zocht, gebruikte zoekopdrachten, downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, de reclame-identificator op uw toestel, de interactie met een pagina en elk telefoonnummer dat u gebruikt om contact met ons op te nemen. We verzamelen deze informatie met behulp van diverse technologieën, waaronder cookies (meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid).

2.2.3. We verzamelen ook geglobaliseerde informatie over uw activiteiten op ons Platform (zoals hoeveel trajecten u aanbood, hoe vaak u berichten beantwoordde enz.). Dergelijke informatie kan worden gepubliceerd op uw publieke profiel indien u er een hebt.

2.3. Bewaring van gegevens

 2.3.1. Uitgezonderd de categorieën van Persoonsgegevens die worden vermeld in artikelen 2.3.2 en 2.3.3 hierna, worden uw Persoonsgegevens gearchiveerd na de volgende retentieperiode:

 • 5 jaar nadat u ons Platform voor het laatst gebruikte, indien u uw account niet afsloot;
 • 30 dagen nadat uw account is afgesloten, tenzij u een negatieve beoordeling of melding kreeg – in dat geval worden uw Gegevens bewaard gedurende 2 jaar  nadat uw account is afgesloten.

2.3.2. De volgende categorieën van Persoonsgegevens kunnen gedurende een andere termijn worden bewaard:

 • financiële gegevens (bv. betalingen, terugbetalingen enz.) worden bewaard gedurende de termijn die de geldende fiscale wetgeving en boekhoudregels voorschrijven (bijvoorbeeld de boekhouddocumenten die tot 10 jaar worden bewaard);
 • alle door de gebruiker aangemaakte inhoud (zoals commentaren feedback en beoordelingen) wordt anoniem gemaakt voor de periodes die onder 2.3.1 worden vermeld, maar blijft beschikbaar op ons Platform;
 • Loggegevens worden bewaard tot 12 maanden na de datum waarop ze zijn verzameld;
 • De telefoongesprekken met onze Community Relations dienst worden maximaal 1 maand bewaard en de analysedocumenten (zoals het tijdstip en de duur van het gesprek) worden maximaal 1 jaar bewaard.

2.3.3. Indien uw account wordt opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 2 of 10 jaar, afhankelijk van de ernst van de inbreuk, om te beletten dat u de regels die op ons Platform van toepassing zijn kunt omzeilen.

2.3.4. We kunnen sommige van uw Persoonsgegevens voor een periode van niet meer dan vijf (5) jaar bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om mogelijke geschillen te beheren.

3. Wat doen we met de informatie die we over u verzamelen?

We gebruiken de informatie die we verzamelen:

DOELEINDEN

WETTELIJKE BASIS

3.1. om onze verplichtingen in het kader van overeenkomsten die u met ons aangaat of die u met onze bedrijfspartners aangaat, na te komen en u de informatie en diensten te leveren waar u ons om verzocht;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.

3.2. om u informatie over onze diensten te sturen via e-mail en/of sms en/of andere communicatiekanalen (zoals de bevestiging van uw boeking);

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse verplichtingen of gebeurt met uw instemming.

3.3. om betalingen van u te innen of de betalingen die we namens u innen aan u over te maken;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.
3.4. om u in staat te stellen uw gebruikersprofiel op ons Platform te personaliseren; Deze verwerking gebeurt met uw instemming.
3.5. om u in staat te stellen te communiceren en overleggen met andere leden of met busmaatschappijen op het Platform over onze diensten of over de trajecten die u doet of zult doen en/of dergelijke trajecten te organiseren; Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen of gebeurt met uw instemming.
3.6. om u toegang te geven en u in staat te stellen te communiceren met ons Community Relations dienst; Deze verwerking (i) is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) gebeurt met uw instemming of (iii) is noodzakelijk voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
3.7. om onze Community Relation service te verbeteren en onze agenten op te leiden via de opname van uw telefoongesprekken met ons; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang (om u een hoogwaardige klantenservice te bieden/om onze klantenservice te verbeteren).
3.8. om de naleving te garanderen van (i) het toepasselijke recht, (ii) onze Algemene Voorwaarden en (iii) ons Privacybeleid. Indien u inbreuken tegen die regels begaat en wij uw gedrag ongepast achten, kunnen wij uw account op ons Platform opschorten; Voor deze doeleinden kunnen wij technologieën gebruiken om uw gebruik van het Platform automatisch te analyseren, met inbegrip van de inhoud van uw publicaties, om elk gedrag op te sporen dat een inbreuk van uw kant kan vormen; Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) is gebaseerd op uw instemming of (iii) voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
3.9. om u, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, de marketingmaterialen en informatie te bezorgen die nodig zijn om de dienstverlening of het boekingsproces te faciliteren en u suggesties en aanbevelingen te geven over goederen of diensten die verband houden met onze diensten en u kunnen interesseren. We gebruiken uw gegevens ook om u gericht onze advertenties op socialemediaplatformen of websites van derde partijen te tonen. Meer informatie over hoe die functies werken en welke gegevens wij over u verkrijgen, vindt u in de desbetreffende rubrieken van de externe socialemediaplatformen of websites; Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming waar dit bij wet wordt vereist of ons rechtmatige belang (i.c. om u nuttige advertenties te tonen).
3.10. om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze diensten; Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of (iii) voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
3.11. om de informatie te controleren in uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of andere identiteitsdocumenten die wij van u kunnen ontvangen wanneer u zich inschrijft of op enig ander moment wanneer u ons Platform gebruikt; Deze verwerking (i) is gebaseerd op uw instemming, (ii) wordt uitgevoerd voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of (iii) wordt uitgevoerd voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
3.12. om ons Platform te beheren en voor interne activiteiten, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, analyse en enquêtes; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. om de veiligheid van ons Platforn te garanderen en de functies ervan te verbeteren).
3.13. om ons Platform te verbeteren en te garanderen dat de inhoud ervan op de doeltreffendste manier wordt weergegeven voor u en uw apparaat; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. om u nuttige inhoud te tonen).
3.14. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u dat verkiest; zoals het zoeken naar ritten in uw omgeving volgens uw locatie; Deze verwerking is (i) noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen of (ii) gebaseerd op uw instemming waar bij wet vereist.
3.15. in het kader van onze inspanningen om ons Platform veilig te houden; en Deze verwerking (i) is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. de veiligheid van onze Platformen garanderen), (ii) wordt uitgevoerd voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of (iii) wordt uitgevoerd voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
3.16. om de doeltreffendheid te meten of begrijpen van de advertenties die tonen en om onze gebruikers relevante advertenties te tonen.

Deze verwerking is gebaseerd op (i) ons rechtmatige belang (i.c. de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes meten en optimaliseren) of (ii) uw instemming die bij wet is vereist.

4. Wie ontvangt de informatie die we over u verzamelen en voor welke doeleinden?

4.1. Wanneer u onze diensten gebruikt, wordt bepaalde informatie over u gedeeld met de leden van onze communities of met busmaatschappijen op ons Platform, op uw publieke profiel of tijdens het boekingsproces (zo geven we uw telefoonnummer aan de leden met wie u een traject zult delen).

4.2. We kunnen informatie over u, inclusief uw Persoonsgegevens, ontvangen en verzenden naar andere entiteiten en ondernemingen verbonden aan BlaBlaCar, voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

4.3. We werken ook nauw samen met externe partijen die uw Persoonsgegevens kunnen ontvangen, zoals:

 • onze zakelijke partners die socialemediaplatformen exploiteren en u koppelingsdiensten kunnen aanbieden, zoals het koppelen van de informatie in uw BlaBlaCar profiel op hun socialemediaplatformen aan ons Platform;
 • onze zakelijke partners die op ons Platform reclame kunnen maken voor hun diensten, waarvan u kunt beslissen erop in te schrijven: Deze diensten zijn onder meer verzekeringsdiensten, bankdiensten, huurdiensten enz;
 • onze zakelijke partners die op hun websites reclame kunnen maken voor hun diensten;
 • onze onderaannemers met inbegrip van technische, betalings-, identiteitscontrole- en besteldiensten, of leveranciers van analyses.

4.4. We maken geen informatie die u ons verstrekt, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, bekend aan dergelijke externe partijen vermeld in punt 4.3, behoudens in volgende situaties:

4.4.1. Wanneer het noodzakelijk is om een beroep te doen op een externe dienstverlener om onze diensten te faciliteren of uit te breiden (zoals in het kader van betalingen op ons  Platform).

4.4.2. In het kader van het boekingsproces en om de gevraagde diensten te leveren, kan informatie zoals uw naam, foto, mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres, worden getoond op het Platform en/of doorgegeven aan een ander lid.

4.4.3. In het kader van ons beoordelingssysteem worden de beoordelingen die u schrijft gepubliceerd op het Platform en zijn de beoordelingen, met inbegrip van uw afgekorte naam en foto, zichtbaar voor alle bezoekers van het Platform.

4.4.4. Wij maken gebruik van leveranciers van analyses en zoekmachines om ons te helpen ons Platform te verbeteren en te optimaliseren.

4.4.5. Op uw uitdrukkelijke verzoek (bv. wanneer u gebruikmaakt van authenticatie via sociale media), u zich registreert voor een dienst aangeboden door een van onze partners, u verzoekt tot deelname aan een aanbieding of een interessante actie van een van onze partners).

4.4.6. Wij kunnen delen van ons Platform (met inbegrip van de ritten die u hebt geplaatst) verspreiden voor weergave op websites van onze zakelijke partners via API of widgets – in dat geval kan informatie uit uw publieke profiel op die websites worden getoond.

4.4.7. Indien het daar wettelijk toe verplicht is of we oprecht geloven dat het redelijkerwijs noodzakelijk is (i) om te reageren op vorderingen die worden ingeleid tegen BlaBlaCar, (ii) om een rechterlijke beslissing na te leven, (iii) om overeenkomsten met ons klanten af te dwingen, zoals onze Algemene Voorwaarden of onze Privacybeleid, (iv) in noodsituaties waarbij er gevaar is voor de volksgezondheid of risico op overlijden of lichamelijk letsel van personen, (v) in het kader van een onderzoek of (vi) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van BlaBlaCar, zijn leden of anderen te vrijwaren.

4.4.8. Wanneer wij activiteiten of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw Persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van dergelijke activiteiten of activa.

4.4.9. Wanneer BlaBlaCar, een deel van of al zijn activa worden overgenomen door een externe partij, in welk geval de Persoonsgegevens die het over zijn leden bezit deel zullen uitmaken van de overgedragen activa.

4.5. In overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, kunnen wij informatie over u combineren, met inbegrip van uw Persoonsgegevens en cookie-informatie die wij verzenden naar en ontvangen van onze zakelijke partners. Wij kunnen die informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hiervoor omschreven doeleinden.

4.6. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, indien u beslist om uw informatie, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, met ons te delen via de koppelingsdiensten van onze zakelijke partners, behalve dit Privacybeleid ook het privacybeleid en/of het privacybeleid van onze zakelijke partners op u van toepassing kunnen zijn. Wij hebben geen zeggenschap over de mogelijke verzameling en/of verwerking van uw informatie door onze zakelijke partners op hun eigen platformen.

5. Hoe gebruiken en modereren wij uw berichten?

5.1. Wij kunnen de berichten die u uitwisselt met andere leden van onze community via ons Platform lezen met het oog op preventie van oplichting, verbetering van de dienstverlening, klantenondersteuning en uitvoering van de overeenkomsten die wij met onze leden zijn aangegaan (zoals onze Algemene Voorwaarden). Zo kunnen wij, om te voorkomen dat ons online boekingssysteem wordt omzeild, berichten die via ons Platform worden verzonden, scannen en analyseren om na te gaan of zij geen contactgegevens of verwijzingen naar andere websites bevatten en, indien van toepassing, kunnen berichten worden geblokkeerd of deels of volledig worden gefilterd.

5.2. We scannen of analyseren de berichten die u uitwisselt met andere leden van onze community nooit voor commerciële of reclamedoeleinden. We kunnen geautomatiseerde methodes toepassen om dergelijke berichten te modereren, maar hierover wordt geen automatische individuele besluitvorming uitgevoerd.

6. Gerichte advertenties en onze communicatie per e-mail en/of sms

In overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, kunnen wij de informatie die u ons op ons Platform verstrekt gebruiken voor elektronische directmarketingdoeleinden (zoals (i) om u onze nieuwsbrieven te bezorgen, (ii) uitnodigingen te ontvangen voor onze evenementen of andere communicatie waarvan wij menen dat ze u kan interesseren of (iii) om gerichte advertenties te tonen op socialemediaplatformen of externe websites) op basis van uw profiel en interesses.

Voor elektronische marketingcommunicatie: u kunt op elk ogenblik uw instemming intrekken door (i) het desbetreffende vakje uit te vinken in uw ledenaccount, (ii) op de afmeldlink te klikken die we opnemen in elke communicatie of (iii) met ons contact op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 13 hierna.

Voor gerichte advertenties en inhoud:

 • op sociale media (zoals Facebook): u kunt zich hier op elk ogenblik tegen verzetten met behulp van de reclame-instellingen in uw socialemedia-account of door contact met ons op te nemen in het kader van artikel 13 hieronder;
 • op externe websites: zie ons Cookiebeleid om te vernemen hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

7. Wordt uw informatie overgedragen? Hoe en naar waar?

In principe bewaren we de Persoonsgegevens die we over u bezitten binnen de Europese Unie (“EU”). Echter, gezien bijvoorbeeld enkele van onze serviceporviders in landen buiten de Europese Unie zijn gebaseerd (“derde landen”), dragen we sommige van uw gegevens ook over naar derde landen. Deze omvatten mogelijk derde landen waarover de Europese Commissie geen besluit heeft genomen dat een dergelijk derde land een voldoende beschermingsniveau handhaaft. In dat geval verzekeren we dat de overdracht volgens de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd en dat de juiste beschermingsmaatregelen zijn getroffen (vooral standaard contractuele clausulen, zoals uitgegeven door de Europese Commissie) om een adequate beschermingsniveau te garanderen inzake het privéleven en de fudamentele rechten van het individu.

Door een verzoek te sturen naar de groepsfunctionaris inzake gegevensbescherming ([email protected]), kunnen wij u details leveren betreffende dergelijke passende beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld, de standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn uitgegeven).

8. Welke rechten hebt u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

8.1. U hebt het recht een kopie van uw persoongegevens te ontvangen die in ins bezit is (uw recht voor toegang tot gegevens).

8.2 U mag een verzoek indienen voor verwijdering van de persoonsgegevens of voor de correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens (uw hebt het recht voor wissen en rectificatie). Let op dat we bepaalde informatie over u kunnen bewaren, zoals wordt vereist in de wetgeving of als we hiervoor een juridische basis hebben. Bijvoorbeeld, als wij van mening zijn dat u fraude heeft gepleegd of onze Algemene Voorwaarden heeft geschonden en wij willen voorkomen dat u de regels omzeilt die van toepassing zijn op onze community.

8.3 U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken (i) tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doeleinde van directe marketing of (ii) tegen de verwerking van u persoongegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (uw recht bezwaar te maken tegen verwerking).

8.4 U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (uw recht op beperking van verwerking). Let op dat dit alleen van toepassing is als (i) u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist en wij de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens verifiëren, (ii) u uw recht hebt gebruikt om bezwaar te maken en wij nog steeds, zoals door de toepasselijke wetgeving wordt voorzien, in beschouwing nemen dat onze gerechtvaardigde belangen voorrang hebben op uw gerechtvaardigde belangen; of (iii) uw persoonsgegevens op een onwettelijke manier zijn verwerkt en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van wissing van de gegevens of (iv) we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar zij nog steeds noodzakelijk zijn voor u om een juridische claim in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8.5 U hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om Persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt gegeven en, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door computer leesbare opmaak en het recht om deze gevens over te dragen aan een andere controller (uw recht op gegevensoverdraagbaarheid).

8.6 U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het vlak van gegevensbescherming of om genoegdoening te zoeken voor de rechtbank indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

8.7 Neem contact op met de Groepsfunctionaris inzake gegevensbescherming (zie contactinformatie in punt 13) om uw rechten uit te oefenen.

9. Cookies en gelijkaardige technologieën

Meer informatie vindt u in onze Cookiebeleid.

10. Vertrouwelijkheid van uw wachtwoord

Wanneer u een wachtwoord hebt gekozen dat u toegang verleent tot uw account op ons Platform, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

11. Links naar andere websites en sociale media

Ons Platform kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en verbonden ondernemingen. Indien u een link naar een van die websites volgt, wijzen wij u erop dat die websites hun eigen praktijken hanteren i.v.m. privacy en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun privacybeleid aanvaarden. Lees het privacybeleid van de websites in kwestie voor u er Persoonsgegevens aan verstrekt.

12. Wijzigingen aan onze Privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst aan ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gemeld. Wanneer gepast zullen wij u daar kennis van geven of om uw instemming verzoeken. Keer regelmatig terug naar deze pagina om op de hoogte te blijven van aanpassingen of wijzigingen aan ons Privacybeleid.

13. Contact

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of indien u enig verzoek heeft betreffende uwpersoongegevens, kunt u contact met ons opnemen met een e-mail:

——–

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride